Endotel

01.04.2011 18:52

Endotel je vnútorná výstelka ciev a dutých orgánov.

Späť