Kontakt

Monigue:  Monika Šebestová

Info: 0915 737 692 (O2)

email: monikasebestova@gmail.com

Sídlo firmy: Na Výhone 695/55, 908 77 Borský Mikuláš

Prevádzka firmy: Bernolákova 3256/11, 908 51 Holíč

Firma je zapísaná v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Senici pod č. 240-20914.